Ledartränare

Vid mötet med ledartränaren blir du coachad, utmanad och uppmuntrad att konkret tillämpa dina nya kunskaper och insikter. Ledartränarna i vårt nätverk är noggrant utvalda och certifierade. Vi finns över hela Sverige och Norge. Hittar du ingen ledartränare i din närhet, kontakta oss så finner vi en lösning.

Stockholm

Håkan Svensson
Om mig

Geografiskt område jag verkar inom:

Mälardalen

Relevanta erfarenheter:

Lång erfarenhet som chef och arbetat mycket med att coacha chefskolleger.

Jag jobbar även med:

Utbildning

Detta brinner jag lite extra för:
Att utveckla människor och få dem att nå sin fulla potential.

Stockholm

Fredrik Ågren
Om mig

Mer info om mig kommer snart.

Stockholm

Mats Larsson
Om mig

Mer info om mig kommer snart.

STOCKHOLM

Sofia Björnstjerna
Om mig

Geografiskt område jag verkar inom:
Stockholm

Relevanta erfarenheter:

 

Jag jobbar även med:

Detta brinner jag lite extra för:

Linköping

Lena Lyckenvik
Om mig

Geografiskt område jag verkar inom:
Östergötland och från Göteborg söderut till Malmö.

 

Relevanta erfarenheter:

Varit i ledarroller i ca 40 år. Många års erfarenhet av företagsledare och genomfört stora och utmanande förändringar i verksamheter där ledarskapet har varit en viktig faktor. “Har både läst boken och gjort det på riktigt” – använder mina egna praktiska erfarenheter som ledartränare.

 

Jag jobbar även med:
Styrelsearbete, styrelseutbildningar, coachar chefer, managementkonsult.

 

Detta brinner jag lite extra för:
Att bygga team och verksamheter där kultur och värderingar spelar den avgörande rollen för att det ska bli ett framgångsrikt företag.

Skövde

Merlina Poljak Käll
Om mig

Geografiskt område jag verkar inom:
Skaraborg och Göteborgsområdet.

 

Relevanta erfarenheter:

Med en mångårig bakgrund i olika ledarroller  samt en genuin passion för affärsmodeller och människor, har jag utvecklat mig till en engagerad ledartränare. I mina ledarroller har jag framgångsrikt drivit omfattande och komplexa digitaliserings- och förändringsprojekt för organisationer som Skatteverket och Media Markt. 

I dagsläget är jag grundare av MM Fokus, där mitt fokus ligger på att stödja företag i deras utveckling genom att träna och utveckla motiverade ledare och medarbetare med en tydlig affärsinriktning. Min breda erfarenhet och personlighet är en resurs för organisationer och individer som strävar efter att nå sina mål effektivt och må bra. 

 

Jag jobbar även med:

Mina huvudsakliga kompetensområden inkluderar affärs- och organisationsutveckling samt förändringsarbete, med syfte att förbättra lönsamhet och välmående. Jag erbjuder även skräddarsydd mentorskap och utbildning för individuell och organisatorisk utveckling, samt coaching för både individer och team för att stödja måluppfyllelse och hantera utmaningar. Jag har också erfarenhet av styrelsearbete, där jag aktivt bidrar till att människor i organisationen mår och presterar bra tillsammans. 

 

Detta brinner jag lite extra för:

En speciell passion är att stödja unga vuxnas professionella utveckling genom coachning och mentorskap.

Jönköping

Henrik Hallström
Om mig

Mer info om mig kommer snart.

Jönköping

Ellen Jacobs
Om mig

Mer info om mig kommer snart.

jönköping

Ingegerd Bynert
Om mig

Geografiskt område jag verkar inom:
Jönköpingstrakten, en stor del av Småland men även digitalt.

Relevanta erfarenheter:
Jobbat med ledarskapsutveckling under många år både i teknikföretag och inom offentlig sektor. Diplomerad coach enligt ICF:s riktlinjer.

Jag jobbar även med:
Coachning individuellt och i grupp. Föreläser om stresshantering, självledarskap och motivation.

Detta brinner jag lite extra för:
Att vara med och göra skillnad, ge ledare enkla verktyg att använda i sin vardag.

jönköping

Magnus Gnisterhed
Om mig

Mer info om mig kommer snart.

jönköping

Maria Artursson
Om mig

Geografiskt område jag verkar inom:
Småland, Västergötland, Östergötland. Utgångspunkt från Jönköpingsregionen.

Relevanta erfarenheter:
Utbildad inom HR och har verkat i en stor variation av organisationer och branscher. Erfarenhet från flera roller inom HR-området men även operativ erfarenhet från att själv vara chef samt arbeta i ledningsgrupp. Ledar- och styrelseerfarenhet från föreningslivet.

Jag jobbar även med:
HR-management, Team- och ledarutveckling, Kulturaktivering

Detta brinner jag lite extra för:

Min drivkraft är att få bidra till utveckling hos människor och organisationer och på sätt inspirera till både resultat och välmående.  

Jönköping

Patrik Linddahl
Om mig

Geografiskt område jag verkar inom:
Utgår från Jönköping

Relevanta erfarenheter:

Många års erfarenhet som entreprenör och företagsledare. 

Jag jobbar även med:
Bland annat entreprenörsrådgivning, bolagsstyrning och styrelsearbete.

Detta brinner jag lite extra för:
Utvecklings- och riktningsfrågor.

jönköping

Thomas Johansson
Om mig

Geografiskt område jag verkar inom:
Utgångspunkt Jönköping.

Relevanta erfarenheter:
Projektledning, certifierad för DISC, affärsutvecklare,
idrottsledare.

Jag jobbar även med:
Projektledning, produktutveckling och affärsutveckling.

Detta brinner jag lite extra för:
Att hitta och förstå “mitt bästa jag” för att som ledare skapa team och tillsammans utveckla högpresterande individer.

Jönköping

Viktor Fransson
Om mig

Geografiskt område jag verkar inom:
Småland, Västergötland, Östergötland. Utgångspunkt från Jönköpingsregionen.

Relevanta erfarenheter:
HR-chef, egen chefs- och ledarerfarenhet i över 20 år. Innebandytränare, kursledare Svenska Innebandyförbundet.

Jag jobbar även med:
Team- och ledarutveckling, HR-management och kulturaktivering.

Detta brinner jag lite extra för:
Utvecklings- och riktningsfrågor inom organisation, kultur, ledarskap och medarbetarskap.

Jönköping

Therese Bomberg
Om mig

Geografiskt område jag verkar inom:
Småland och delar av Västra Götaland

Relevanta erfarenheter: Certifierad coach enligt ICF och Certifierad förändringsledare med utbildning från Gotiha Akademin.

Min resa har varit mångfacetterad i olika roller av ledande positioner inom tillverkningsindustrin. Jag har haft förmånen att få verka som produktionschef, platschef och HR-chef. Denna breda erfarenhet har gett mig insikt i många olika aspekter av verksamheten och möjliggjort för mig att utveckla en djup förståelse för hur ledarskapet påverkar resultat och prestationer.

Jag jobbar även med: Individuell coachning, Föreläsningar bl.a.  ”Mental träning för Ledare”

Detta brinner jag lite extra för:
Det som verkligen får mitt hjärta att klappa extra hårt är att hjälpa ledare att gå från klarhet till klarhet, att stärka och utveckla ledarskapet.

Göteborg

Annette Runsteen​
Om mig

Geografiskt område jag verkar inom:
Min bas är Göteborg, men jag verkar inom hela Sverige. Jag tar också gärna globala uppdrag.

Relevanta erfarenheter: 

I min roll som ledartränare märker jag att följande erfarenheter är användbara. 

Att jag har en lång erfarenhet som chef på olika nivåer.

Att jag är en av författarna till programmet LedarskapsArenan och kan bidra med fördjupad kunskap.

Att jag är beteendevetare och har en bred utbildning inom organisationspsykologi med många praktiska verktyg.

Ibland kan det också vara till hjälp att jag är civilingenjör…

Jag jobbar även med:

Chefshandledning och coachning med fokus på att lyfta de ledare jag arbetar med och hjälpa dem att hitta sitt bästa ledarskap i den givna rollen. Utveckling av grupper, tex ledningsgrupper som vill utveckla sin effektivitet. Stöd i förändringsarbete och konflikthantering. Kurser och föreläsningar inom bland annat teamutveckling, ledarskap och kommunikation.

Detta brinner jag lite extra för:
Att kunna bidra i skarpa lägen och att få se människor och team överträffa förväntningarna både hos sig själva och andra.

Göteborg

Julia Karhu
Om mig

Geografiskt område jag verkar inom:
Göteborg.

 

Relevanta erfarenheter:
Tre examen, bla master i psykologi. Erfarenhet av arbete inom forskning till välmående, utveckling och stresshantering. Utbildar och coachar inom positivt ledarskap och välmående i arbetet.

 

Jag jobbar även med:
Utbildar och coachar inom positivt ledarskap och välmående i arbetet. Verksamhetschef i den ideella organisationen Wake Me UP.

 

Detta brinner jag lite extra för:
Ämnet positiv psykologi,  Kunskapen inspirerar mig att fortsätta utmana ledare till utveckling och framgångsrika resultat!

Göteborg

Kim Karhu
Om mig

Mer info om mig kommer snart.

göteborg

Lena Järlo
Om mig

Mer info om mig kommer snart.

göteborg

Torbjörn Källström
Om mig

Mer info om mig kommer snart.

Göteborg

Ylva M Andersson
Om mig

Geografiskt område jag verkar inom:
Bas i Göteborg, men arbetar över hela Norden.

Relevanta erfarenheter:
Gedigen erfarenhet av att leda transformationer i olika branscher och stötta organisationer att möta ett arbetsliv i ständig förändring. Utbildad journalist och haft chefsbefattningar inom TV4, Sveriges Radio och SVT. Driver sedan 2016 eget bolag som utvecklar ledare och deras team.

Jag jobbar även med:
Fri coachning, förändringsledning, krishantering och medieträning.

Detta brinner jag lite extra för:
Att lotsa dig som ledare genom tuffa och turbulenta passager i arbetslivet. Jag vill hjälpa dig att lyfta och landa.

Göteborg

Miranda W Stegeland
Om mig

Geografiskt område jag verkar inom:

Västra Götalands och Hallands län

Relevanta erfarenheter:

Förändringsledare och professionell coach via Gothia Akademi (certifierad och ansluten till ICF), utbildad inom mental träning, Uneståhl Education, och konflikthantering i arbetslivet, Stockholms universitet. I grunden jurist, utbildad vid Handelshögskolan i Göteborg, med mångårig erfarenhet av den centrala styrningen inom Sveriges Domstolar, med en särskild inriktning mot HR/juridik.

Jag jobbar även med:

Utöver ledarskapsarenan arbetar jag även med verksamheter, ledare och medarbetare med inriktningen ledarskapsutveckling, förändringsledning och konflikthantering.

Detta brinner jag lite extra för:
Återupprättade relationer.

Helsingborg

Karin Hallhagen
Om mig

Geografiskt område jag verkar inom:
Företrädelsevis södra Sverige med fokus på Västkusten från Göteborg ner till Malmö.

Relevanta erfarenheter:
I grunden ingenjör och arbetat som chef och ledare i många år. Driver sedan drygt 10 år bolag inom ledarskapsutveckling med kunder från såväl näringsliv som offentlig sektor. Vidareutbildad inom arbetspsykologi och coachning.

Jag jobbar även med:
Ledningsgruppsutveckling, fristående ledarskapscoachning samt
coachning av medarbetare utan formellt ledaransvar.

Detta brinner jag lite extra för:
Att gjuta mod i ledare – den modiga ledaren vågar fatta bra beslut på rätt grunder! För att inspirera till detta använder jag mig av en kombination av ett tydligt resultatfokus och ett stort hjärta.

Malmö

Andrew Creighton
Om mig

Geografiskt område jag verkar inom:
Malmö, Lund, Skåne

Relevanta erfarenheter:
Jag har jobbat som utbildare affärsengelska i internationella företag sedan 1997.

Jag jobbar även med:
Utöver Ledarskapsarenan arbetar jag även med affärsengelska för ledare samt översättning.

Detta brinner jag lite extra för:
Att jobba i internationella sammanhang.

Malmö

Annika Nordén
Om mig

Geografiskt område jag verkar inom:

Relevanta erfarenheter:

Jag jobbar även med:

Detta brinner jag lite extra för:

Norge, Sverige

Jenny Mollung
Om mig

Geografiskt område jag verkar inom:

”The world” – från Norge och Sverige

Relevanta erfarenheter:

Med över 20 års erfarenhet inom ledarskap och konsultation, har jag förvärvat djup insikt i hur olika organisationer fungerar och hur ledarskap påverkar deras framgång. Mitt fokus ligger på teamutveckling och prestations- samt förändringsledning. Jag har arbetat både inom det offentliga och privat inom en mångfald av branscher, från högteknologi till akademi och byggsektorn, vilket har breddat min förståelse och kompetens. Sammantaget utgör min omfattande erfarenhet en solid grund i min roll som ledar- och prestationstränare.

Jag jobbar även med:

…att stötta företag och deras ägare under hela resan från målsättning till framgång.

Strategisk planering, organisations- och metodutveckling, HR, kommunikation, fusioner och förvärv.

Detta brinner jag lite extra för:

Ledarskap är inte en quick-fix. Det kräver träning och tålamod för att bli riktigt skicklig. Du har redan svaren inom dig; det är du som måste fatta besluten. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt tankesätt och uppmuntra dig att upptäcka de små förändringar som kan leda till ett balanserat och bättre liv. Att hjälpa dig att göra de små justeringarna i vardagen. Ett steg i taget. Det är det som exponentiellt får dig att bli den bästa upplagan av dig själv.

Norge

Alf Koksvik
Om mig

Geografiskt område jag verkar inom:
“The world” – from Norway.

Relevanta erfarenheter:
Har sedan 2009 jobbat med långsiktig individuell ledarträning och utveckling av ledningsgrupper. Varit Generalsekreterare i internationella
och i norska Skidskytteförbundet under en period då Norge tog 58
medaljer i OS och VM!

Jag jobbar även med:
Ledarutveckling, ledarträning, teamutveckling och strategiprocesser.

Detta brinner jag lite extra för:
Att bidra till att ledare, team och organisationer utnyttjar sina styrkor, ser möjligheter och använder vanor för att bygga upp en bra prestationskultur.

Hittar du ingen ledartränare i din närhet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rulla till toppen