Personlig ledarutbildning

Målet med programmet är att du ska utvecklas som ledare för att vara bättre utrustad att klara ditt uppdrag – att skapa resultat i organisationen. Vår erfarenhet är att du kommer att få se utveckling hos dig själv personligen, såväl som i verksamheten du leder.

Metod

Personlig ledartränare (PLT)

Du får en personlig ledartränare som du träffar regelbundet, oftast 1 gång/månad ca 2 tim/ggn, och som följer dig genom hela programmet. Vid träffarna kommer ledartränaren att utmana dig, ge dig nya perspektiv, uppmuntra dina framsteg, följa upp dina aktiviteter och det du valt att träna på. Helt enkelt, din ledartränare ger dig den draghjälp du behöver.

Kunskap

Programmet utgår från ett kursmaterial som består av 7 kapitel som ger dig aktuella teorier, de viktigaste verktygen och kunskap som du behöver för att utvecklas som ledare. Inför varje möte arbetar du på egen hand igenom materialet för det aktuella kapitlet. Vår erfarenhet är att du behöver lägga ca 45 min/vecka på innehållet i kursmaterialet.

Egen reflektion

Utöver kunskap behöver du också förstå hur den kan tillämpas i din situation. Genom programmet får du en struktur som underlättar regelbunden reflektion. I slutet av varje kapitel får du skriva ner den insikt du fått när du läst kapitlet. På så sätt tar du tillvara på kunskapen och gör den till din egen.

Träning i din vardag

För att utvecklas som ledare behöver du omvandla kunskap och reflektion till aktiviteter och träning. En mängd studier om talang vs träning visar att träning generellt sett har större betydelse än talang för framgång. Vår erfarenhet är att du får bäst effekt på din utveckling när du tränar i din vardag, i skarpa situationer. Efter varje kapitel kommer du att forma din avsikt, det vill säga hur du tänker dra nytta av det du lärt dig. Det handlar om att formulera konkreta handlingar och hur du ska träna dom.

Kursmaterial

1. Inifrån & Ut

Värderingsbaserat ledarskap, grundläggande värderingar

2. Här & Nu

Självinsikt, styrkor, nulägesanalys, feedbackkartläggning

3. Mål & Vägen dit

Vad vill du egentligen, målstyrning, förväntningar, organisationens mål, dina mål, utvecklingsområden

4. Motivation & Inspiration

Beteendestilar, olikheter, mina nyckelpersoner, samarbete, DISC-analys

5. Kommunikation & Relation

Samarbete, lyssna, modeller för feedback

6. Ledarskap & Inflytande

Ledarskapstrappan, situationsanpassat ledarskap

7. Prioritering & Delegering

Personlig effektivitet, tidsanalys av din vardag, praktisk delegering

ledarförmågor som tränas

Din egen motivation Din förmåga till målstyrning  Din förmåga att kommunicera Din förmåga att samarbeta Din förmåga att få gruppen med dig Din personliga effektivitet Din förmåga att prioritera rätt saker Din förmåga att delegera

Din egen motivation Din förmåga till 
målstyrning 
Din förmåga att
 kommunicera
Din förmåga att 
samarbeta
Din förmåga att 
få gruppen med dig
Din personliga 
effektivitet
Din förmåga att 
prioritera rätt saker
Din förmåga att 
delegera

Sedan starten 2014 har ca 850 st träningsprogram genomförts och deltagare har varierat från blivande ledare på lägre nivå i bolag till VD:ar i större börsbolag.

Vad säger forskningen om utbildning

Kvalitetssystem

Det är viktigt för oss att säkerställa att vi håller en hög kvalitet på det vi levererar och att du som kund är nöjd med din investering i ledarträning. För att uppnå detta jobbar vi själva med ständigt lärande samtidigt som vi hela tiden samlar in återkoppling från våra kunder.

Rulla till toppen